skip to Main Content

Om projektet

Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse (Rethink Business 3.0) er et 3-årigt projekt med det formål, at hjælpe en række kernevirksomheder igennem et innovationsforløb, hvor der udvikles en profitabel/ bæredygtig cirkulær økonomisk forretningsmodel for et produkt eller en service.

Målet er udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for virksomheder, som hermed kan optimere udnyttelse af ressourcer igennem opsætning af reparation af produkter, serviceaftaler, offentlig-private samarbejde, leasing og tilbagetagning (Access over ownership) – samt af partnereskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale, eller forretningsmodeller, hvor en rækker virksomheder indgår som partnere til kernevirksomhedens forretningsmodel.

Den vigtigste i projektet er at re-tænke forretningsmodeller der:

– Forlænger produkters levetid og dermed opnå løsninger med større ressourceeffektivitet,

– Finder samlede løsninger for at mindske de skadelige miljøpåvirkninger og minimere affald

– Arbejde på tværs af værdikæder og som indgår i nye forretningsmodeller, der fremmer kollektivt

ejerskab baseret på ideerne i den cirkulære økonomi.

– Matchmake kernevirksomheder med en række potentielt nye ‘kædevirksomheder’, der danner en helt ny værdikæde partnerkreds.

 

Back To Top