skip to Main Content

Missionen for projekt Rethink Business var at bidrage til en øget andel af innovative virksomheder, der skaber bæredygtige projekter og varer, som også i stigende grad efterspørges på det globale marked. Rethink Business har bidraget til en internationalisering af de danske virksomheder og hjulpet til at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder og således rustet dem til at løse udfordringerne på vejen mod fremtidens cirkulære økonomi.

Ambitionen med Rethink Business var at skabe vækst og nye arbejdspladser samt nye forretningsmodeller, der ville styrke den grønne udvikling regionalt og nationalt i et samspil, der også omfatter stærke internationale parter.

HVORDAN GØR VI?

Handling kræver opmærksomhed. Derfor var første skridt i processen, at lade budskabet om den kommende økonomiske revolution sprænge lydmuren. Danmarks omstilling til cirkulær økonomi fulgte modellens fire faser.

 

skaermbillede-2012-08-31-kl-151618

Gør det kendt

For at skabe forandring var der brug for, at alle regioner, politikere, kommuner, virksomheder, græsrodsorganisationer, skoler og universiteter tog del i Rethink Business og var med til at sprede budskabet om at omstille Danmark til cirkulær økonomi.

Skab efterspørgsel

Efterspørgsel er vejen til forandring. Derfor var vi nødt til at skabe efterspørgsel på produkter og ydelser, der er baseret på cirkulære økonomiske principper. De cirkulære økonomiske strategier er en god forretning for offentlige institutioner, virksomheder og forbrugere, og ved at stå sammen om at skabe efterspørgsel kan vi ændre markedet: Jo større efterspørgslen er, des større gulerod for virksomhederne – og des hurtigere kan vi omstille til cirkulær økonomi.

Lav handlingsplaner

Virksomheder og kommuner udarbejdede handlingsplaner for redesign af produktion og ydelser så mindst muligt eller intet gik til spilde. Region Midtjylland tog lederskab og gav virksomheder og kommuner i regionen gratis rådgivning og hjælp til udarbejdelse af handlingsplaner og gennemførelse af samarbejdsprojekter.

Forankring af nye konstellationer 

Virksomheder, offentlige institutioner og forbrugere arbejdede på en helt ny måde om det fælles mål, at gentænke fremtidens virksomheder samt deres relation til organisationer og forbrugere. Kun gennem nye, utraditionelle konstellationer til gavn for alle parter er det muligt at bevare vores ressourceforbrug.

I løbet af blot et år har Rethink Business gået forrest i Danmarks omstilling til cirkulær økonomi ved at engagere mere end 1.000 mennesker, 100 virksomheder og en række græsrodsbevægelser og politikere i omstillingsprocessen.

REGION MIDTJYLLAND TOG LEDERSKAB I DEN CIRKULÆRE ØKONOMISKE REVOLUTION

Revolutionen tog afsæt i Region Midtjylland, den region i Danmark som har taget lederskab i processen med at engagere og inspirere resten af Danmark til en gradvis omstilling til cirkulær økonomi. Regionen afsatte i perioden ressourcer til at hjælpe lokale små og mellemstore virksomheder i omstillingen til cirkulær økonomi.

Rethink Business rådgav i projektet både kommuner og små og mellemstore virksomheder på alle niveauer i værdikæden. Målet var at bruge tankesættet bag Cradle to Cradle og cirkulær økonomi til at skabe vækst og fortjeneste gennem bæredygtige samarbejder. Dette skete på en innovativ måde, der tog størst muligt hensyn til både miljø og klimaudfordringer.

Gennem en screening af de deltagende virksomheder blev det i projektet tydeliggjort, hvor i værdikæden en C2C-indsats styrkede forretningsudviklingen og væksten mest muligt, og hvordan dette kunne lede til en konkret handlingsplan. Region Midtjylland afsatte en pulje penge, som kommunerne kunne bruge til at afprøve nytænkende offentligt-private samarbejdsformer, der tog afsæt i C2C som metode til forretningsudvikling.

Back To Top