Alle konsulenter i projekt Cirkulær forretningsudvikling (RB4CF) vil blive udvalgt efter en udbudsrunde, der kommer til at foregå i sensommeren/ efteråret 2019. Herefter vil operatøren hjælpe virksomheden med anbefalinger mht. at vælge konsulent, men det er i sidste ende virksomheden selv som vælger konsulent og skriver kontrakt med denne efter template fra operatøren.

Listen over mulige konsulenter vil blive annonceret her på siden. Udvælgelsesproceduren benytter sig af samme forretningsgange som det nationale projekt ‘Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller for Små og Mellemstore Virksomheder (CØSMV).

Læs mere om CØSMV her

Søg