skip to Main Content

Design – og især design for re-cykling – er måske det allervigtigste greb i den cirkulære økonomi, da det allerede i designfasen er der, hvor vigtige valg for produkt eller service identificeres og lægges fast. Det kan være særlige sunde, kemifri materialevalg, design der er fra starten er lavet til adskillelse eller fysiske designprodukter der afløses af en service.

Humlen er, at fokus på optimeret design er et langt bedre forebyggende og intelligent greb i den cirkulære økonomi i stedet for alene at forholde sig til ressourceoptimering af affald, der efter devisen waste is designed out må se som løsninger på problemer i en overgangsfase. Men også fokus via design på faktorer der kan sikre en øget levetid for produktet, reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, genanvendelse eller genbrug er essentielle.

Design rummer dermed kimen til de bedste løsninger inden for cirkulær økonomi, og Danmark har særlige forudsætninger for at markere sig som foregangsland/frontrunner inden for cirkulær økonomi, da vi i forvejen har en lang og veldokumenteret viden om design, designprocesser og designtænkning.

Kendskabet til/ udbredelsen/arbejdet med hhv. design og cirkulær økonomi (CØ) i SMV’er har i processen en række karakteristika tilfælles (se modenheds- eller trappemodellen fra Fokuseret Værdikædesamarbejde)

For at få SMVere involveret i at arbejde med CØ og forstå på hvilket niveau virksomheden befinder sig, kan man derfor med fordel indledningsvis tage udgangspunkt i trappemodellen, der gør det nemt at placere virksomhedens og dens kendskab til hhv. design og CØ. Også Busines Model Canvas-modellen (BMC) og Ellen MacArthurs sommerfugle model er velegnede, generiske redskaber/modeller, som nemt for virksomheden med i processen omkring at arbejde med designtænkning. Essensen i arbejdet med at anvende designtænkning og anvende begge modeller er, hvordan virksomheden qua produktet involverer og skaber værdi for kunden, fastholder sine produkter i de inderste loop for cirkulær økonomi samt beskrive/mappe hvordan virksomheder kan flytte sig mod mere cirkulære eller bæredygtige løsninger.

Designtænkning er som metode derfor essentielt i produktudvikling, der kan få flere SMV’er til at arbejde med CØ da den traditionelle designproces kan kobles til en tilsvarende proces i arbejdet med CØ, der bygger på en iterativ proces med tests, sprintforløb, preto- og prototyping.

 

Back To Top