skip to Main Content

Udgangspunktet og udviklingsprocessen baseres på Cradle to Cradles ’100% gode mål’ og tankegangen bag den cirkulær økonomi. Hvor næringsstoffer genbruges i et bionedbrydeligt kredsløb eller i et teknisk lukket kredsløb med vedvarende energi og uden miljøskadelige stoffer og spild.

Hvert enkelt trin i product-udvikling vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger der udvikles for de deltagende case virksomheder tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.

Projektet varer fra 2016-2018. I denne periode gennemføres 2 forløb med hver 15-20 virksomheder. Et forløb varer 16-17 måneder. Hvert af disse to projektforløb rummer 4 faser:

Fase 1: Screening

Screening af forandringsmodne, -motiverede virksomheder med potentiale for at forløse ressource-optimering. Disse virksomheder er fortrinsvis små og mellemstore og dækker hele regionen. Et udfyldt og godkendt screeningsdokument ligger til grund for det videre forløb.

Fase 2.0: Ressourceprofil

Virksomheden udfylder De minimis-erklæring og vælger selv den konsulent, der skal hjælpe med at gennemføre omstillingen af et eksisterende produkt eller en serviceydelse til at følge principperne bag Cradle to Cradle og de 100% gode mål.

Virksomheden udfylder Klimakompas scope 1 og 2 – og laver beregning 1. Virksomhedskonsulenten inddrager tallene herfra i sit videre arbejde med at lave en ressourceprofil, der også tager hensyn til værdiskabelsen ud fra en cirkulær økonomisk tankegang og med de 100% gode mål.

I arbejdet med at skabe produktkvalitet på Cradle to Cradle niveau findes der udviklede metoder og værktøjer for kontinuerlig forbedring, der hjælper virksomheden med at udvikle roadmap for realisering af 100 % gode mål, der kan løfte virksomheden over i en grøn forretningsmodel, der kan indgå i virksomhedens strategi for grøn vækst. Tanker om værdikædematch startes op.

Se template for ressourceprofil her

Fase 3.0: Grøn forretningsmodel

Et tværgående team bestående af virksomhedens nøglepersoner og virksomhedskonsulenten udarbejder en ny grøn forretningsmodel og nye værdikæder identificeres og potentielle kædevirksomheder kontaktes. Et værdikæde match identificeres på fase 3 workshoppen. Virksomheden udfylder Klimakompas beregning 2 scope 1 og 2.

Fase 4: Viden / opsamling

Til læringsopsamling og formidling af viden forfatttes en rækker virksomhedscases. Viden undervejs vil blive tilgængeligt på dette site.

Download oversigt for hold 2-forløbet i PDF form her

Back To Top