skip to Main Content
  1. En statusrapport over nuværende ressourceforbrug i virksomheden samt forventet besparelse/reduktion.
  2. Oversigt over omstillingspotentialet internt i virksomheden samt i dens værdikæde.
  3. Nye værktøjer som et Roadmap for virksomhedens fremadrettede vision.
  4. Ny grøn forretningsmodel og et designbrief for et produkt eller en service, der udvikles i et tværfagligt innovationsforløb.
  5. En styrket position på markedet evt. med et nyt markedssegment for cirkulære løsninger.
  6. Mulighed for at styrke virksomhedens bundlinje og etablere nye tværgående alliancer.
  7. Nye kompetencer og ny viden generelt.
Back To Top