skip to Main Content
RB4CF_forside02

Formålet med projekt ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’ (RB4CF) at tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i et fokus på design og designfasen, som driver for den cirkulær økonomi. FN’s 17 verdensmål og arbejdet med delmålene indgår som et naturligt led i denne proces.

rethink_header

Væksthus Midtjylland og Lifestyle & Design Cluster er gået sammen om at føre dette 3-årige projekt ud i livet (2016-2018) og sætte fart på accelerationen af den cirkulære økonomi for specielt midtjyske SMVere i Danmark. Projektet bygger videre på Design for Disassembly, hvor et tværfaglige team udvikler en ny, grøn forretningsmodel. Det nye i dette projekt er, at vi tager skridtet videre med ‘kernevirksomheden’ og identificerer oplagte partnerskaber med andre ‘kædevirksomheder’ i en mulig ny værdikæde. Projektet er støttet af Region Midtjylland samt Den Europæiske Fond for Regional udvikling.

DfD3

Design for Disassembly (2015) havde  fokus på grønne forretningsmodeller og ressourceeffektivitet. Helt konkret hjalp projektet 9 virksomheder igennem et innovationsforløb, hvor de fik udviklet en ny, grøn forretningsmodel for et produkt eller en service ud fra principperne bag cirkulær økonomi og designtænkning.

rethink-business-cmyk

Rethink Business har i perioden 2012-2015 hjulpet 40 virksomheder med at finde steder i deres produktion, hvor de kan bruge deres ressourcer bedre og tjene penge på affald. Det blev gjort ved at udvikle nye forretningsmodeller for at styrke grøn erhvervsudvikling samt skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland.

I projektets afsluttende fase arbejdede de deltagende virksomheder sammen med COWI og Vugge til Vugge Danmark med at udvikle handlingsplaner og teste muligheder i arbejdet med cirkulær økonomi. På projektets kommunespor, blev der givet tilskud til 5 af regionens kommuner, som ville arbejde med projekter inden for cirkulær økonomi.

Back To Top