Som noget nyt i de regionale Rethink Business projekter opfordres iværksættere og netværk foruden alle traditionelle SMV’ere i Region Midtjylland også til at sende til at indsende en ansøgning.

Alle SMVere skal leve op til EU og Erhvervsstyrelsens definition på en SMV samt have udfyldt en de minimis-erklæring inden de kan blive godkendt til forløbet. Ligeledes skal ejerforhold og evt. selskabskonstruktioner skal være transparente for operatøren, så virksomheden lever op til kravene om statsstøtte.

Formalia, klare definitioner og generelle krav er kort beskrevet i ansøgningsskemaet, men vil for alle målgrupper blive uddybet her på siden i god tid inden ansøgningsfristen. Ansøgningen er første step i en udvælgelsesproces, der skal ses som en prækvalifikation og som opfølges af et screeningsbesøg for de kvalificerede ansøgninger.

Næste deadline for ansøgninger til hold 2 bliver annonceret her medio 2020 (bliver sandsynligvis ultimo aug. 2020)

Download ansøgningskemaet her
Tjek SMV-definitionen her
Læs infoflyer her

 

Kontakt projektleder Frank Engelbrecht for mere information: frank@ldcluster.com 

Søg