skip to Main Content

REKRUTTERINGSPROCESSEN

Rekruttering af virksomheder til projektet bygger på erfaringer fra projektet ’Rethink Business’ for hurtigt og effektivt at indfange de forandringsmodne virksomheder. Projektledelsen fik aktiv støtte til at finde relevante virksomheder fra både regionens erhvervsråd og eksterne konsulenter, hvorefter de gennemgik følgende forløb:

  1. Udgangspunktet var en bruttoliste på 55 virksomheder fra 15 brancher og 15 kommuner ud af Region Midtjyllands i alt 19 kommuner.
  2. Virksomhederne blev efterfølgende kontaktet af projektledelsen. Heraf blev 22 screenet og godkendt til projektet via et interview og et screeningsdokument, der viste deres status og potentiale. De 22 udvalgte fordeler sig på hhv. 11 brancher og 12 kommuner.
  3. I en mellemrunde blev der rettet fokus på virksomhedernes forandringsmodenhed og potentiale for cirkulær økonomi/ grøn omstilling samt for indgåelse af nye alliancer. De 22 blev herefter reduceret til 15 og senere til 9 virksomheder.
  4. Disse 9 virksomheder, som nu er med i projektets hovedforløb, dækker 7 forskellige brancher og dertil kommer fra 8 forskellige kommuner fra regionen. Heraf var blot en enkelt virksomhed på et tidspunkt også med i det tidligere 3-årige projekt ’Rethink Business’.

PROJEKT- OG TIDSPLAN

Herunder ses projektet opdelt i faser. Klik på billedet for at åbne projektplanen som PDF.

dfd-road-map-sml

Back To Top