skip to Main Content

OM DESIGN FOR DISASSEMBLY

Projektet ’Design for Disassembly’ (DfD) bygger videre på resultaterne fra projektet ’Rethink Business’ som kørte fra 2012-2015. Design for Disassembly er et 1-årigt projekt, der løber frem til marts 2016.

 

FORMÅL

Formålet med Design for Disassembly er at ‘re-tænke’ forretningsmodeller ved at:

  1. Forlænge produkternes levetid og dermed opnå løsninger med større ressourceeffektivitet
  2. Finde nye helhedsløsninger, der mindsker skadelige miljøpåvirkninger og minimerer affald
  3. Udforme nye forretningsmodeller, der er baseret på cirkulær økonomi samt ’Cradle to Cradles’ 100% gode mål og herigennemarbejde på tværs af værdikæder og skabe nye partnerskaber.

Begrebet ’Design for Disassembly’ (design for adskillelse) betyder, at produkter designes, så de kan genbruges, og de materialer, som produkterne er lavet af, siden kan genanvendes. Dette gøres ved at udvikle forretningsmodeller, hvor produkter genbruges igennem vedligeholdelse, reparation og opdatering, og siden – når produktet er helt udtjent – skal det kunne skilles ad, så alle komponenter og materialer så vidt muligt kan adskilles i rene materialefraktioner (som herefter genanvendes i et nyt kredsløb). Målet er, at affald forsvinder eller reduceres markant: ’Waste is designed out’.

Igennem denne proces øges virksomhedens ressourceproduktivitet og –styring, hvilket minimerer sandsynligheden for at den voksende ressourceknaphed og prisstigninger på råmaterialer kan svække de deltagende virksomheders konkurrenceevne.

Hvert enkelt trin vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger, der udvikles for de deltagende case virksomheder, tilstræber optimal anvendelse af ressourcer og tværgående alliancer.

 

MÅLGRUPPE

’Design for disassembly’ henvender sig til små og mellemstore fremstillingsvirksomheder fra alle brancher i Region Midtjylland. Formålet er, at hjælpe disse virksomheder til at udvikle en profitabel grøn forretningsmodel for et eksisterende produkt eller en service, som designes efter design-parametrene ’Waste is designed out’ og ’Access over ownership’.

Projektets strategiske projektledelse ligger hos Region Midtjylland, mens den praktiske projektledelse er forankret hos Development Centre UMT. Dertil kommer to eksterne konsulenter ’Vugge til Vugge Danmark’ og Minor Change Group. ’Rethink Business – Design for Disassembly’ er finansieret af Vækstforum i Region Midtjylland og EU’s Strukturfonde via Erhvervsstyrelsen.

Back To Top