Som nogle af de værktøjer der kan eller skal anvendes i del-leverencerne i projektet kommer her en række links til forskellige templates:

SDG-kompasset (5 trinsguide til at komme i gang med at arbejde med FNs 17 verdensmål)
Ressourceprofil inkl. roadmap
Forretningsmodel template
Business Model Canvas (BMV)
Sustainable BMC (Zeal)
Grow a Business (udviklet af VIA University College)
BBV-værktøjet (excelskema)
BBV-værktøjet (manual)
Timeregistreringsskema (for konsulenter)
Vejledning til timeregistreringsskema
Case template (wordfil)

Faser
Projektet varer fra 2019 til 2021 og vil bestå af 2 hold, som hver deltager 8-9 måneder i forløbet med ca 6-7 aktive måneder for virksomheden.

Hver hold indeholder 5 faser, hvoraf fase 1-2 er rekruttering og formalia. Først i fase 3-4 påbegynder virksomheden arbejdet reelt, og der udarbejdes materiale i samarbejde med en selvvalgt CØ-konsulent. Hvert hold starter med en kick-off workshop og slutter med en status- eller afslutningskonference.

Her er faserne i oversigtsform for hold 1:

FASE 1-2: Rekruttering /ansøgningsvurdering /screening / konsulentvalg (juli-november 2019). Operatøren og Erhvervshus Midtjylland er den drivende kraft her.

FASE 3: Virksomheder får lavet en ressourceprofil, roadmap samt beregning af klimabelastning med værktøjet BBV (december-februar 2020). Konsulenten er den drivende kraft her.

FASE 4: Virksomheden får udviklet en cirkulær økonomisk forretningsplan (marts-april 2020). Konsulenten er den drivende kraft her.

FASE 5: Resultaterne formidles i en case og afsluttes med en statuskonference for hold 1 (maj-juni 2020). Operatøren er den drivende kraft her.

Sideløbende med faserne vil der blive arrangeret netværksmøder og workshops, som passer ind i deltagernes hverdag.

Se faseplanen for hold 1 her i grafisk oversigt
Se forløbet i billeder (powerpoint fra kickoff-dagen) her

Søg