skip to Main Content

Udbyttet ved omstilling af en virksomhed til cirkulær økonomi går hånd i hånd med miljømæssige gevinster, symbiose samarbejder, bedre service for forbrugerne og øget velfærd verden over.

Den cirkulære økonomiske forretningsmodel kan optimere ressourceforbruget ved at reducere virksomhedens driftsomkostninger, effektivisere fremstillingsprocessen og optimere relationer på tværs af forretningsområder.

Dette er bl.a. fastslået i studiet “Towards a circular economy” udarbejdet af The Ellen MacArthur Foundation og McKinsey. Studiet vurderer nettogevinsterne ved at omstille til cirkulær økonomi i EU alene til at være 340 til 630 milliarder Euro pr. år.

skaermbillede-2012-09-03-kl-134204

Den cirkulære forretningsmodel er derfor ikke blot en kvalitativ model til at sikre fremtidens ressourcer. Den er også et nyt perspektiv på, hvordan lukrativ vækst og forretningsudvikling gentænkes og gennemføres med en positiv påvirkning af miljø og mennesker

OPTIMERING AF RESSOURCER

Ved at optimere anvendelsen af ressourcerne på bedre vis er meget vundet. Reduktion i omkostninger nås ved at fokusere på kernekompetencer i returløbs- og genbrugsprocesser. Det sikrer, at indsamlings- og genbrugssystemerne opnår en højere kvalitet, uanset om producenten selv står for det eller overlader det til tredjepart.

MARKEDSVÆRDI OG KUNDERELATION

Ved eksempelvis at skifte fra salg til udlejning af produkter, fastholder leverandøren ejerskabet og modtager betaling baseret på ydelsen. Det fælles fokus på at sikre, at ydelsen eller produktet bibeholder sin markedsværdi, skaber stærkere og vedvarende relationer til kunder, samarbejdspartner og leverandører, der har en fælles interesse i recirkulation, så man undgår dyrt og besværligt affald.

FORBEDRET UDNYTTELSE AF RESSOURCER

En mere optimal udnyttelse af ressourcerne kan opnås ved at indgå i samarbejder, der kan skabe recirkuleringssynergi på tværs af systemer og brancher, så den ene aktørs affald bliver den andens råstof. Samarbejdet kan sikre alt fra bedre gennemsigtighed og fælles standarder til finansierings- og risikoanalyseværktøjer samt regulativer og infrastruktur.

Back To Top