skip to Main Content

Grenaa havn har deltaget i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde. Det har medvirket til at tænke andres spildstrømme som værdifulde ressourcer og en god forretning

Efter screening af alle aktiviteterne fandt vi frem til, at vores egne aktiviteter med anlæg og vedligehold indebærer de største muligheder samtidig med, at havnens lejere i stor udstrækning er virksomheder indenfor genbrug: Ophugning af skibe, sortering og salg af metaller, modtagelse og bearbejdning af biomasse m.fl. – alle sammen aktiviteter der understøtter ”den grønne profil”.

Grenaa havn satser på tre hovedområder i den Grønne forretningsmodel:

  1. Tiltrække yderligere virksomheder til at etablere sig på havnens arealer der har fokus på genbrug
  2. At nyttiggøre genbrugsmaterialer til egne anlægsarbejder – både ny-anlæg og vedligehold
  3. At etablere el baseret infrastruktur – både biler, kraner m.m. til egne aktiviteter og udbygge tilslutningsmulighederne for el til skibe i havn.

Hertil kommer initiativer overfor havnens lejere med henblik på at initiere industriel symbiose m.m. der vil kunne reducere den samlede miljøbelastning for havnen og dens lejere set under et.

[…]

 

Back To Top