skip to Main Content

Bollerup Jensen A/S er en innovativ virksomhed, der udvikler produkter af vandglas, der løser aktuelle miljøudfordringer i byggebranchen. I projekt Fokuseret Værdikæde-samarbejde har virksomheden fået kortlagt behovet for kvalitetsledelse og ressourceoptimering i eget hus. Desuden er de nu klar til at certificere foreløbigt to produkter efter Cradle to Cradle standarden.  

Formaldehydfri lim, uskadelig overfladebehandling af beton og en giftfri træimprægnering baseret på vandglas er tre af de produkter, Bollerup Jensen har udviklet på inden for de sidste par år. Virksomheden blev af den årsag udpeget som en ud af ti vindere i innovationsprojektet Sustainable Build 2016. I den forbindelse overvejede virksomheden, hvordan produkternes positive indflydelse på miljøet kunne dokumenteres, og det blev anledningen til at deltage i projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde.

”Vi ønskede en afklaring på, hvordan vi selv kunne komme videre med bæredygtig udvikling,” siger direktør i Bollerup Jensen, Frode Dale og fortsætter: ”Når vi markedsfører bæredygtige produkter, skal vi også have styr på vores egne processer,” siger Frode Dale.

Desuden ønskede virksomheden at komme nærmere en strategi for markedsføring og dokumentation af produkternes bæredygtighed. Bollerup Jensen har ikke hidtil haft klare strategier og planer for håndtering af vand, energi, emballage, affald og social ansvarlighed. Arbejdet med ressourceprofilen har skabt overblik over behovet for kortlægning, prioritering og indsats på disse områder. Ressourceprofilen er et værktøj anvendt i projektet, der bl.a. baseret på Cradle to Cradle tankegangen søger at kortlægge virksomhedens nuværende miljømæssige niveau samt at lægge en plan for fremtidige målsætninger.

Bollerup Jensen vil begynde CE-mærkning af udvalgte produkter og indføre kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse i et integreret system opbygget efter ISO standard, men ikke nødvendigvis certificeret.

”Vi har indset, at vi skal tænke mere helhed i virksomheden. Produktet skal være bæredygtigt, men det kræver meget mere end bare at se isoleret på produktet,” siger direktøren.

[…]

Back To Top