skip to Main Content

For HS Wind har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været startskuddet til at synliggøre leverandørkædens bæredygtige tiltag og potentiale i et styrket samarbejde.

Ideen om at give bæredygtigheden ny vinger HS Wind udvikler moderne husstandsvindmøller til produktion af elektrisk energi med en effekt op til 25 kW. Vindmøllerne samles af HS Wind. Et antal underleverandører står for komponenternes produktion. Hovedkomponeterne består af nacellen, herunder generator, gear, elektronik, samt møllevinger, mast og sokkel. Som noget særligt er masten konstrueret så den kan lægges ned for servicering af nacelle og møllevinger, et design som balancerer både miljø og økonomi. Udfordringen virksomheden stod overfor var, at finde på nye måder at positionere sig på.

Ressourceforbruget ligger primært i underleverandørleddet. Efter analyse og dialog med underleverandørerne blev det synligt, at en stor del faktisk allerede var godt på vej i den ”grønne omstilling”. Men de fleste underleverandører havde desværre ikke fortalt HS Wind om deres positive tiltag, hvilke kunne have været brugt i markedsføringen.

I dag er vindmøllebranchen delt op i to hovedkategorier med hver deres præmisser. De store vindmøller med vingefang på op til 80 m og tårnhøjde på over 200 m. HS Wind tilhører den anden kategori for husstandsvindmøller med op til 25 kW effekt og en maksimalhøjde på lidt under 25 m.

Ved gennemgang af alle materialer som anvendes i vindmøllerne, udvalgtes specifikke områder for arbejdet, med særligt fokus på ressourceforbrug og forbedringspotentiale. På trods, af den store forskel på dimensionerne fra den ene til den anden kategori, er materialevalget været næsten identisk. Møllevingerne og nacellen er i begge kategorier den miljømæssigt største udfordring og består i dag af kompositter indeholdende polyester eller epoxy resin i kombination med glasfibre.

Kompositterne formlamineres og kan efter hærdningen ikke skilles fra hinanden igen. Vingerne har en forventet levetid på ca. 20 år, hvorefter de deponeres.

[…]

Back To Top