Introduktion til casesamling: Det lærte vi af Rethink Business

Rethink Business. Alene projektets navn bærer vidnesbyrd om, at der ikke er tale om et helt almindeligt projekt. Her vil man virkelig noget. Man vil flytte, udvikle, ændre, inspirere og lære. Projektet har da også opnået overraskende gode resultater i løbet af de seneste tre år, hvor virksomheder og kommuner i Region Midtjylland har arbejdet med at skabe vækst gennem grøn omstilling. Og det er disse resultater, vi fortæller om i denne casesamling.

 

Rethink Business blev søsat af Region Midtjylland i 2012 med økonomisk støtte fra Erhvervsstyrelsen. Formålet var at vejlede kommuner og små og mellemstore virksomheder i regionen, som ønskede at skabe grøn omstilling og grøn vækst. Dels gennem effektiv anvendelse og genanvendelse af produkter, materialer og reststrømme og dels ved at indføre nye forretningsmodeller, der baserer sig på tilbagetagning, reparation og service.

Tankesættet bag den grønne omstilling er bl.a. Cradle to Cradle og cirkulær økonomi, og fokus er aldrig blot virksomhedens egen produktion. I projekt Rethink Business har man blikket rettet mod hele værdikæden, der også omfatter kommuner, fordi de ofte er vigtige kunder i forhold til grønne løsninger. Med udgangen af 2014 blev Rethink Business-projektet afsluttet, så nu er tiden kommet til at fortælle om de mange resultater, projektet har nået, og om den læring, der er høstet gennem forløbet hos både virksomheder og kommuner. For løbende evaluering, erfaringsopsamling og læring har været et fokuspunkt for projektet.

[…]

 

laes-business-case

Search