skip to Main Content

Ikke to virksomheder er ens. Og det er deres læring heller ikke. I evalueringen af Rethink Business-projektet er virksomhederne blevet bedt om at beskrive, hvor de særligt mener , at de er blevet styrket via deltagelsen i Rethink Business. Og hvor de vil styrke sig i fremtiden.

 

Virksomhedernes opnåede styrke

Denne case samler op på, hvad virksomhederne selv har peget på som områder, hvor de er blevet styrket, og hvad har de opnået via deltagelsen i Rethink Business projektet. De centrale spørgsmål, vi søger at besvare, er således, hvor de føler de har fået et løft. Og hvad de selv peger på som områder, de vil styrke på sigt. Virksomhederne er fordelt på tre typer:

  1. Virksomheder, som er bygget op omkring en tankegang, der har ligheder med tankegangen fra cirkulær økonomi. Dem har vi kaldt ‘Cirkularitet i dna’.
  2. Virksomheder, der var i gang med at arbejde med en tankegang, der har ligheder med tankegangen fra cirkulær økonomi, ved deres entré i projektet. Dem kalder vi ‘Var slået ind på tankegangen’.
  3. Virksomheder, som ikke er begyndt at arbejde med en tankegang, der har ligheder med tankegangen fra cirkulær økonomi. Dem kalder vi ‘Kender ikke til cirkulære tankegang/ cirkulære økonomi (CØ)’

Resultaterne i denne case bygger på interviews af virksomheder, der har deltaget i Rethink Business. I interviewene blev deltagerne bedt om at fordele 10 point på i alt 10 kategorier ud fra deres vurdering af, hvor de oplever, at de er blevet styrket mest eller har haft mest fokus i projektet.

[…]

 

laes-business-case


Back To Top