4a5dba39ecd3e9c05c9db5515eebc6f72029e66d Thumb

Afslutningsseminar i Design for Disassembly

Som afslutning på det intensive, 1-årige projektløb inviterede projektteamet bag Design for Disassembly fra Lifestyle & Design Cluster de deltagende virksomheder, rådgivere samt repræsentanter fra Region Midtjylland til et afsluttende formiddagsseminar i Herning 09.02.

Her fik virksomhederne for første gang udleveret deres individuelle, grønne forretningsplaner, der er det foreløbige output af projektet. Tre af disse nye forretningsplaner blev præsenteret som cases i fælles plenum, med efterfølgende dialog og supplerende bemærkninger mellem den pågældende virksomhed og de øvrige deltagere.

Designtænkning som metode for nye forretningsmodeller

Den læringsmæssige del af projektet, hvor designtænkning har været anvendt som proces og metode til at afdække, konkretisere og formulere konceptet i de nye forretningsmodeller, har gennemgående givet virksomhederne ny viden af høj værdi.

Virksomhederne tilkendegav under seminaret, at være mere end positiv indstillet omkring arbejdet med cirkulær økonomi og flere ønskede at fortsætte dialogen med især de andre virksomheder, for også fremadrettet at dele viden med hinanden og resultaterne i det konkrete arbejde med cirkulær økonomi.

Se billeder fra afslutningsseminaret i Design for Disassembly

Design for Disassembly har fået kørt virksomhederne i stilling

Ekstern evaluator Stefan Brendstrup foretog under seminaret en kort og umiddelbar ’temperaturmåling’, som viste at Design for Disassembly på afgørende vis havde været med til at skærpe virksomhedernes fokus på at arbejde med cirkulær økonomi samt definere tydeligere i hvilken retning, de nye forretningsmodeller kunne identificeres. Mange virksomheder gav udtryk for, at Design for Disassembly havde fået dem kørt i stilling og ’op på affyringsrampen’ mht. at sætte nye mål og formulere konkrete strategier mod en grønnere omstilling.

På baggrund af virksomhedernes individuelle forretningsmodeller og det øvrige materiale (roadmap, canvasmodeller samt evalueringsinterviews) skal der nu produceres i alt syv cases – både virksomhedsspecifikke og tværgående læringscases – som bliver offentlige tilgængelige her på sitet i løbet af foråret.

 

Search