skip to Main Content

BBV netværksmøde for konsulenter

Operatørteamet afholdt i samarbejde med Daniel Hansen fra frgmnt et online netværks- og infomøde d. 15.01.2021 omkring BBV-værktøjet og dets fordele og ulemper. Alle RB4CF-konsulenter bidrog aktivt med vidensdelingen af egne erfaringer med værktøjet.

På plus-siden kan nævnes anbefalingen om en ‘kreativ’ tilgang og tidlig inddragelse af værktøjet med mulighed for gode findings om virksomhedernes overordnede ressourceforbrug og mulige forbedringer. Virksomhederne bør dog ikke anvende de beregnede data som andet end indikationer, og ikke fuldstændige målinger i deres kommunikation/branding.

På minus-siden nævnes en udbredt utilfredshed med værkstøjets mulighed for at indtaste præcise data på fx tekstiler og genanvendte materialer, ligesom mange konsulenter stadig føler det som et unødvendigt og omstændigt add-on tool uden reel værdiskabelse for virksomhederne.

Dertil kommer en overraskende forlydender fra den tidligere udvikler på DTU, at værktøjet ikke længere vedligeholdes af dem, men er overgået til Niras.

Se eller gense slides fra dagen her
Se noter/opsamling fra dagens møde her

Back To Top