Pluss Web

Konsulentfirmaet Pluss bliver læringskonsulent i Fokuseret Værdikædesamarbejde

Pluss_web

Operatørteamet fra Lifestyle & Design Cluster har til opgaven som læringskonsulent og underleverandør i ’Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse’ valgt at gå videre med konsulentfirmaet Pluss, der var et blandt tre forslag i et lukket udbud.

Pluss’ bud på opgaven blev vurderet som både det mest innovative og dybdeborende med stor erfaring fra tidligere evalueringsarbejde med cirkulært økonomiske projekter via Stefan Brendstrup fra LB Analyse.

I begrundelsen for at valget netop faldt på Pluss lyder det bl.a.:

’Vi finder, at Pluss på en positiv, søgende, nysgerrig og intervenerende måde synliggør, at opgaven ikke bare er en ’hyldevare’ med færdige løsninger og værktøjer. Pluss anviser tydeligt, hvordan de vil afsøge virksomheder og virksomhedskonsulenter for det potentiale, der kan løfte dem til en større værdiskabelse frem mod projektets mål. Derudover beskriver Pluss på en meget interessant måde, hvordan de vil bringe forskellige kompetencer i spil fra deres organisation over for både virksomhedskonsulenter, virksomheder og operatørteamet og foreslår metoder, der øger refleksion over egen praksis for at udvikle nye værktøjer, som kan anvendes bredt’.

Det første indledende opstartsmøde med Pluss finder sted ultimo oktober.

Search