IMG 6210

Det tværfaglige CØ-team på roadtour hos 16 midtjyske virksomheder

I forbindelse med projektet Fokuseret Værdikædesamarbejde har Lifestyle & Design Cluster, Væksthus Midtjylland og de tilknyttede virksomhedskonsulenter (der tilsammen udgør det tværfaglige CØ-team) været på en roadtour for at hjælpe de 16 virksomheder med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel. Møderne har foregået hos virksomhederne selv i Midtjylland, hvor der er blevet set på produktion, forretningsstrategier og værdikæder. Lifestyle & Design Cluster har til formålet udviklet en række værdikæde-ikoner, der har været brugt som metode til at identificere virksomhedens udfordringer inden for bæredygtighed og værdikæde.

Projektet er i fase 3.1, som omhandler udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel sammen med virksomheden. De forgående faser har inkluderet en screeningsfase efter en kickoff-opstart sammen med virksomhederne. Efter fase 3.1 afsluttes projektet med en værdikæde-matchmaking fase, hvor virksomhederne introduceres for personer eller virksomheder, som kan hjælpe dem videre på deres rejse mod en mere bæredygtig strategi.

Projektet har været meget udbytterigt både for dels de enkelte virksomheder, men også for den fælles læring og udvikling af nye metoder, der kommer ud af et udviklingsprojekt som dette.

Search