skip to Main Content

Rethink Business – en løbende dagsorden

Rethink Business-projektet vil gerne dele værdifuld viden fra projektet med alle andre, både de aktivt deltagende virksomheder og kommuner samt andre virksomheder, borgere, organisationer og politikere, der har interesse i forløbet.

Derfor har vi udformet en samling på 24 læringscases, der alle har skabt ny viden om, hvordan virksomheder og kommuner kan skabe grøn omstilling. Cirkulær økonomi er ét af svarene på den udfordring som ligger i virksomhedernes og samfundets manglende vækst og ressourceeffektivisering.

> Download Rethink Business casesamlingen (PDF)

> Få et overblik og læs casene enkeltvis her på websiden

Vækstforum i Region Midtjylland og EU´s Regionalfond har finansieret projektet, der har haft Regional Udviklings Team for Cirkulær Økonomi som strategisk ledelse og Development Centre UMT som operatør.

Regional Udvikling i Region Midtjylland står bag en række tiltag, som er baseret på tankesættet bag cirkulær økonomi, og som alle skal bidrage til at realisere regionens vækststrategi frem mod 2020.

Disse konkrete tiltag afspejler alle fire niveauer, som Ellen MacArthur Foundation har sat op for omstilling til cirkulær økonomi:

  • Produktdesign med fokus på cirkulært design og ressourceeffektiv produktion
  • Nye forretningsmodeller med fokus på service, brugsret, leje og lån
  • Opbygning af kaskadesystemer/genanvendelse
  • Tværsektorielt samarbejde.

Vækstforum i Region Midtjylland fortsætter resten af 2015 med at støtte virksomheder, der vil gentænke deres produktion, ressource- og materialeforbrug og service via projektet Design for Disassembly. Projektet har fokus på grønne forretningsmodeller, der stiller skarpt på ressourceeffektiviserende måder at producere på. Også dette projekt har Development Centre UMT som operatør.

 

Back To Top