skip to Main Content

Ny pulje på 1. mio. kroner til Kommunesporet i Rethink Business

Regionsrådet i Midtjylland har reserveret 1 mio. kr. til ansøgningspulje nummer to, der skal støtte grønne, erhvervsrettede udviklingsprojekter i offentligt-private samarbejder i regionens kommuner.

Puljen kan søges af kommuner i Region Midtjylland. Det er også muligt at indgå i tværkommunale samarbejder.

Ansøgningsfrist

Kommunens ansøgnig skal være os i hænde senest d. 01 – 11 2013 kl. 10.00. Ansøgningen skal sendes på e-mail til Projektleder Svend Erik Nissen

design/pdf.png  Download retningslinjer for ansøgningen her

Spørgsmål

Kontakt Projektleder Svend Erik Nissen eller webredaktør Steffen Lundtofte Hansen på telefon: 9642 6548

Om Kommunesporet

Formålet med kommunepuljen er at skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder og nye forretningsmodeller for kommunens virksomheder. Kommunerne kan gennem deres efterspørgsel og købekraft understøtte virksomhederne i at levere ydelser og løsninger baseret på grønne forretningsmodeller og dermed erstatte nuværende, udgiftstunge og ressourcekrævende løsninger.

I første ansøgningsrunde på kommunesporet fik Skive, Samsø og Herning kommune støtte fra Region Midtjylland til deres projekter med cirkulær økonomi.

Arbejdstøj i Herning

Herning Kommune sætter fokus på at genanvende kommunalt arbejdstøj. Man ønsker at udvikle en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor man kan genanvende tøjet og minimere affaldsmængden. Projektet bygger på et samarbejde med De Forenede Dampvaskerier og TEKO Design + Business.

Byggeaffald i Skive

Projektets kommunespor er rettet mod at etablere offentlige og private samarbejder, som kan skabe vækst og øget beskæftigelse. I Skive kommune handler det om sortering, behandling og genanvendelse af byggeaffald. I samarbejde med lokale virksomheder, som f.eks. Tom Probansky og Gamle Mursten, vil man udvikle nye modeller til at behandle og genbruge mange former for bygningsaffald.

Pumper på Samsø

På Samsø er cirkulær økonomi omdrejningspunktet i en større energieffektivisering i kommunen. I forbindelse med udskiftning skal de brugte pumper til vand, varme og spildevand genbruges og nye pumper installeres via en leasingordning. Dette skal realiseres gennem et samarbejde mellem bl.a. Grundfos og lokale VVSinstallatører.

Læs hele pressemedelelsen “Tre frontløbere i den grønne omstilling”

 

Back To Top