MUDPmaj

Tilskudsordninger – miljø – hvor finder jeg dem?

I starten af maj 2018 er der igen deadline for at søge MUDP-midler, der har til formål at støtte nye, innovative og nytænkende projekter, som skaber arbejdspladser. Nedenfor følger et par vigtige og nyttige links vedr. ansøgning MUDP-puljerne samt overblik over andre støtteordninger og puljer:

MUDP-midler
http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/

Fokusområder: Vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.
Der findes 3 puljer, som man kan søge:
a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårn)
b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter
OBS! Deadline for indsendelse senest d. 7. maj 2017, kl. 12.00
c) Grøn Innovationspulje
OBS! Deadline for indsendelse senest 7. maj 2017, kl. 12.00

Miljøstyrelsens oversigt over en lang række ”miljøtilskudsordninger”
http://ecoinnovation.dk/media/181120/310117mst-fundingoversigt.pdf

Samlet overblik over de statslige tilskudspuljer
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/

Kontakt gerne vækstvejleder Lise Haahr Hanneslund, Væksthus Midtjylland for yderligere information og sparring på lhh@vhmidtjylland.dk

 

Search