skip to Main Content

Afslutningskonference ’Fokuseret Værdikædesamarbejde’ 28.11.2018, bytorvHORSENS

Hvor er vi nu? Har vi stadig udfordringer med værdikædesamarbejdet? Hvordan kommer vi videre? Hvad lærte vi af projektet? Fungerede Klimakompasset?

Dette var nogle af spørgsmålene som operatørteamet forsøgte at konkludere,  sammenfatte og få svar på under afslutningskonferencen i det 3-årige Rethink Business-projekt ‘Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse’.

Konferencen fandt sted i indkøbscenteret bytorvHORSENS, som en del af Future Week 2018, innovationsnetværkenes årlige temauge. Centerchef Pernille Perigaard lagde lokale til i form et kæmpestort tomt butikslokale – et eksempel på ubrugte ressourcer i den cirkulære økonomi.

Mere end 50 personer bestående af deltagende virksomheder, konsulenter, repræsentanter fra Region Midtjyllands afgående afdeling for strategisk erhvervsudvikling, undervisere fra VIA University College samt operatørteamet fra Lifestyle & Design Cluster og Væksthus Midtjylland var mødt frem til en dag med et tætpakket program.
Se programmet her
Se deltagerlisten her

Indledningsvis berettede direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster om den store, internationale interesse for LD Clusters igangværende CØ-projekter. Som et eksempel blev der vist en videocase med Horn Bornplader, som var deltager på hold 1 i projektet. Denne case har blandt flere andre været med Betina Simonsen på jordomrejse den seneste tid. 

Derefter satte centerchef Pernille Perigaard og forretningsudvikler Anne Poulsen fra virksomheden trÆls rammen og dagens valg af lokation med deres visioner for bytorvHORSENS’ byhave på taget samt tanker om et CØ-shoppingcenter netop her i bytorvHORSENS. Se præsentationen her

Som eksempel på en dugfrisk virksomhedscase fra hold 2-forløbet fortalte direktør Kurt Braarup Vestergaard, Tripplex om deres rejse i projektet og fremtidsscenarier om tiltag inden for cirkulær økonomi. Se hans slides her

Efter gruppediskussioner og pointer i plenum om virksomhedernes udfordringer og status  gav Anne Poulsen, trÆls og Merete Valbak, Hedensted Kommune en kort power-peptalk om deres CØ-iværksætterinitiativ Compass. Se præsentationen her

Efter frokosten var der fokus på læring, vidensdeling og erfaringsudveksling i projektet, indledning ved projektlederne Henriette Melchiorsen (hold 1) og Frank Engelbrecht (hold 2) samt læringskonsulent Stefan Brendstrup, PLUSS+ efterfulgt af diskussion i grupper og opsamling i plenum.

Afslutningsvist gav operatørteamet en kort introduktion til nye igangværende og fremtidige projekter (forlængelsen af Fokuseret Værdikædesamarbejde/ RB4 CF) samt relevante støttemuligheder på miljøområdet.

Se det gennemgående slideshow for dagen her inkl. slides fra PLUSS+ og Væksthus Midtjylland.

Back To Top