skip to Main Content

Opstart af Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Er du iværksætter, klassisk SMV eller en virksomhed, der er teamet op med andre virksomsomheder i et netværk, så rammer du målgruppen for dette 4. Rethink Business projekt med undertitlen ‘Cirkulær forretningsudvikling’.

Hvis din virksomhed samtidig er beliggende i Region Midtjylland, I brænder for at komme i gang med at arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FNs 17 verdensmål og tænker en ændring af jeres design og en grøn forretningsplan er på jeres udviklingsliste, så læs mere på www.rethinkbusiness.dk og send os en ansøgning inden 15. september 2019. Herefter vender vi stærkt tilbage og kommer på besøg hos de af jer virksomheder, som vi vurderer har størst potentiale i projektet.

Mere om projektet
Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling er nemlig et nyt projekt med fokus på design og designfasen som driver for cirkulær økonomi (CØ) og projektets formål at tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ.

Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsplan og evt. et designbrief for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel eller væsentlige dele heraf. Arbejdet med FN’s 17 verdensmål indgår i processen.

Som noget nyt opfordres iværksættere og netværk foruden alle traditionelle SMV’ere i Region Midtjylland til at indsende en ansøgning. Alle brancher udover livsstilsbranchen kan søge pånær primær produktion inden for landbrug samt aquakultur.

Projektet et støttet af EUs strukturfondsmidler og støtten gives som konsulentbistand til kortlægning, udvikling og udformning af strategi til en ny forretningsplan med design som omdrejningspunkt.

Lifestyle & Design Cluster er operatør på det 3-årige projekt med Erhvervshus Midtjylland som partner.

Læs mere om projektet inkl. linket til ansøgningen her

Kontakt projektleder Frank Engelbrecht for mere information: frank@ldcluster.com

 

 

 

 

 

Back To Top