skip to Main Content

Midtvejsseminar hold 2 RB4CF

Grundet coronasituationen var den planlagte midtvejskonference for hold skåret noget ned til et online midtvejsseminar uden de sædvanlige fysiske netværksaktiviteter. Konsulent Henriette Melchiorsen indledte dagen med et perspektiverende indlæg om fasens fokus og udfordringer med ressourceprofil, roadmap og BBV-måling sammen…

Read More

Afslutningswebinar for RB4CF hold 1

Pga. den aktuelle COVID19-situation i Aarhus blev afslutningskonferencen for hold 1, der oprindeligt skulle være blevet afholdt hos Aarhus Street Food, gennemført som zoom-webinar. Alle 15 deltagervirksomheder har trods coronaens indtog og indvirkning siden marts formået at gennemføre forløbet med…

Read More

Midtvejskonference Rethink Business 4

Rethink Business 4 afholder d. 20.02.2020 midtvejskonference i Lifestyle & Design Cluster Herning for deltagere på hold 1 i projektet. Formålet med dagen er dels et fokus på udfordringer og status med ressourceprofilen samt afholde netværksmøde for både virksomheder og konsulenter.…

Read More

Kick-off konference hos Compas Hedensted

Alle virksomheder til hold 1 af 'Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudviklinger' nu færdigscreenet, og planlægningen af kick-off konferencen d. 20.11.2019 for alle deltagervirksomheder er i fuld gang. Opstartsmødet er udelukkende for de udvalgte deltagervirksomheder med fokus på netværksdelen og…

Read More
Back To Top